Objavil: Tomi, dne: 26.01.2016

Lokalizacija spletnih strani

Svetovni splet že po definiciji ni omejen le na eno področje, temveč je dostopen od povsod. To vsekakor prinaša določene prednosti, kar s pridom izkoriščajo predvsem tisti, ki načrtujejo širitev poslovanja v tujino. Internet namreč omogoča, da svojo ponudbo brez večjih težav predstavimo tudi potencialnim strankam izven meja naše države. Pri izdelavi spletnih strani ni omejitev, ki bi risale državne meje in prestopanje le-teh pogojevale s plačilom davkov, birokratskimi postopki in podobnimi nevšečnostmi, ki smo jim priča na primer pri prodajanju izdelkov v tujino. Na spletu so strani dostopne vsem v enaki meri, kar je seveda dobro izkoristiti, še posebej, če resno mislimo vstopiti na tuje tržišče. Ko si v Rimu, se obnašaj kot Rimljan Kljub temu, da splet omogoča enostavno povezavo med ponudnikom izdelkov ali storitev ter potencialnimi strankami v tujini, je treba za uspešno komunikacijo postaviti nekaj temeljev. Pri tem pride v poštev lokalizacija spletnih strani, ki mora biti izvedena vnaprej, pa tudi skrbno in kakovostno. V prvi vrsti gre seveda za prevajanje vsebine spletne predstavitve. Vsako besedilo, namenjeno obiskovalcem spletnih strani, mora biti prevedeno v njim razumljiv jezik, poleg tega pa mora biti tudi slogovno prilagojeno tako, da ustreza novi publiki. Hkrati seveda ne smemo pozabiti na primarni namen spletne predstavitve – prodajo. Besedila ne smejo biti le dobesedno prevedena, prilagojena morajo biti tako, da bodo tudi bralcem iz tujine vzbudila zanimanje za predstavljeno ponudbo. Jasno je torej, da lokalizacija ne pomeni le prevajanja. Gre za celovit prenos spletne strani v novo okolje, kar pri besedilu obsega prevajanje in prilagajanje, pa tudi pri drugih vsebinah je treba poskrbeti za to, da so primerno predstavljene novi ciljni publiki. Zaupajte strokovnjakom pri Vstopi d.o.o. Le celovita lokalizacija spletnih strani bo dala rezultate, kakršnih si pri vstopu na tuji trg želimo. Vnaprej je treba torej poskrbeti, da bo spletna predstavitev ponudbe tudi v tujini optimalno uspešna, za to pa je najbolje, da lokalizacijo prepustimo strokovnjakom.

Spletna stran Prevajanje, spletne strani.